Energielabel van je woning

Sinds 2015 beschikt iedere woning over een energielabel. Dit energielabel is vergelijkbaar met het label dat we al veel langer kennen van de meeste elektrische apparaten en auto’s. Sinds kort moet een energielabel verplicht worden meegeleverd wanneer een woning verkocht wordt. Op dit moment beschikken de meeste woningen nog over een tijdelijk energielabel. Bij verkoop moet of verhuur moet dit worden omgezet in een permanent energielabel.

Tijdelijk energielabel voor huis

Het tijdelijke energielabel loopt van G tot A, waarbij A het meest zuinig is en G het meest onzuinig. De tijdelijke energielabels zijn gebaseerd op informatie die openlijk beschikbaar is voor gemeenten en om deze reden niet altijd accuraat. Het daadwerkelijke energielabel van een woning ligt vaak hoger, maar kan soms ook juist lager uitvallen.

Je kunt je tijdelijke energielabel opvragen op http://www.zoekuwenergielabel.nl/. Vul simpelweg je postcode en huisnummer in je ziet direct over welk energielabel de woning beschikt.

Permanent energielabel en criteria

Ga je verhuizen, dan moet je een permanent energielabel aanvragen bij een gecertificeerde instantie. Dit zijn bedrijven die meestal online aan de hand van een vragenlijst en geüploade bestanden bepalen welk energielabel de woning verdient. Het aanvragen duurt doorgaans enkele werkdagen en kost tussen de € 30,00 en € 70,00, hoewel dit soms sterk kan verschillen per bedrijf.

Na enige tijd ontvang je een permanent energielabel dat je kunt downloaden en kunt tonen aan de koper van de woning. Ben je niet tevreden met het energielabel, dan zijn er verschillende manieren om de waarde van het label te verhogen. Zo zorgt de aanwezigheid van een hr-ketel voor een hogere waarde. Ook de aanwezigheid van goede isolatie leidt tot een hogere waardering. Voor energielabel A moet de woning zeer zuinig zijn. Met de installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp kan het energielabel verder verhoogd worden tot de hoogste niveaus.

In de praktijk is gebleken dat nog lang niet iedere koper let op het energielabel. Toch is het verstandig om hier als koper rekening mee te houden. Hoewel de meeste mensen vooral letten op de lasten van een hypotheek, zijn ook gas-, water- en elektrakosten niet te onderschatten en bovendien omlaag te brengen met een zuinige woning.

Duurzaam wonen in je huis

Voor de meeste mensen vormen met name de kosten die je hebt aan het afbetalen van de hypotheek een grote maandelijkse kostenpost. Natuurlijk wordt er ook een aardig bedrag betaald aan elektriciteit, water en gas, maar dit wordt meestal voor lief genomen zonder te letten op het bedrag dat hiervoor afgedragen moet worden. Toch zou ook op deze kosten meer gelet moeten worden. In erg veel gevallen kan er namelijk flink bespaard worden op deze kosten. Dit doe je door zo duurzaam mogelijk te leven.

Is je woning voldoende geïsoleerd?

De meeste nieuwbouwwoningen zijn optimaal geïsoleerd. Dit wil zeggen dat er weinig verloren gaat uit de woning, zonder dat dit ten kosten gaat van de ventilatie van de woning. Dit ligt vaak anders in oudere woningen. Hoewel deze woningen vaak wel spouwmuurisolatie hebben, is deze vaak verouderd of simpelweg niet zo effectief als nieuwe isolatiematerialen.

Door je woning goed te isoleren, kun je jaarlijks in sommige gevallen wel honderden euro’s aan stookkosten besparen. Isoleren wil zeggen niet alleen isolatie van spouwmuren, maar ook van de vloer en, waar van toepassing, het dak. Gespecialiseerde bedrijven kunnen deze isolatie aanbrengen. Hoewel hier natuurlijk een initiële investering mee gepaard gaat, bespaar je op de lange termijn altijd geld en energie met de juiste isolatie.

Zuinig met energie – ook in gedrag

Naast isolatie, kun je ook direct meer energie besparen. Dit doe je door sneller lampen uit te schakelen, met name in ruimten die niet gebruikt worden. Ook kun je tochtstrips aanbrengen onder deuren en in kozijnen. Niet alleen leef je comfotabeler wanneer je geen last hebt van tocht, je bespaart ook energie.

Andere energiebesparende maatregelen zijn onder meer het minder gebruik maken van wasmachines en drogers, dagelijks iets korter douchen of iets kouder douchen, ’s avonds de gordijnen sluiten, kachels en radiatoren niet bedekken of blokkeren en het kiezen van elektrische apparaten met een goed energielabel: afhankelijk van het apparaat A tot A+++.

Hypotheekrente sinds tijden lager dan 1%

Het is even geleden, maar eindelijk weer zover: de hypotheekrente is gedaald tot onder de 1%. Tenminste, het gaat dan wel om de hypotheekrente bij ABN Amro voor een 2-jaarse vaste hypotheek. Met Nationale Hypotheek Garantie is deze hypotheekrente 1,7%. Hoewel het lang geleden is, komt de daling bepaald niet als verrassing. In Nederland en een groot deel van de eurozone daalt de hypotheekrente al een tijdje. Dat heeft met name te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank. Deze houdt de rentes laag en stopt (indirect) miljarden euro’s in de Europese woningmarkt.

Hypotheekrentes met NHG nog niet onder 1%

Met de Nationale Hypotheek Garantie ligt de gemiddelde hypotheek rente nog rond de 1,7 á 1,8%. Obvion is met 1,6% de goedkoopste hypotheekverstrekker, op de voet gevolgd door Regiobank (1,69%). Het beeld past bij de huidige woningmarkt die in vrijwel iedere regio blijft aantrekken. Hypotheekverstrekkers krijgen veel klanten en zijn dankzij gunstige bankomstandigheden bovendien in staat een lage hypotheekrente aan te bieden.

Kans op verdere daling

De kans dat de hypotheekrente verder daalt is aannemelijk. Vanwege de aangetrokken woningmarkt zijn veel mensen op zoek naar een hypotheek. Het zou zo maar kunnen dat op den duur een prijzenoorlog ontstaat tussen de hypotheekverstrekkers, waar hypotheekzoekers optimaal gebruik van kunnen maken om een goedkope hypotheek af te sluiten.

Wil je in de gaten houden hoe hoog de hypotheekrente is en bij welke hypotheekverstrekker deze het laagst is? Gebruik dan een hypotheekvergelijk via één van de vele vergelijkingssites. Voor het gebruik van deze vergelijker moet je onder meer aangeven wat je inkomen is. Hierbij wordt uitgegaan van het brutoloon dat je maandelijks verdient.

Woningmarkt groeit en groeit – maar dat is niet altijd goed

Het is niet eens heel lang geleden dat de woningmarkt volledig plat lag: een huis verkopen lukte alleen nog tegen een te lage prijs of wanneer de woning een zeer goede locatie had. Anno 2016 is dat verleden tijd: de woningmarkt groei, en groeit, en groeit nog harder. Niet alleen meer in Amsterdam en de rest van de randstad, ook in andere steden buiten de randstad. De drukte is zo groot, dat in sommige regio’s lange wachtrijen bestaan om een gesprek te krijgen met een hypotheekadviseur van een bank.

Groei in het hele land

In de meeste regio’s van het land, van stedelijk tot landelijk, is de woningmarkt in het eerste deel van 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Goed nieuws, want een aantrekkende huizenmarkt heeft een flinke impact op de economie. De verkooptijd – de tijd dat een huis te koop staat tot de uiteindelijk verkoop – daalt bovendien vrijwel overal. Met name in de steden Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Groningen is de groei explosief.

Woningmarkt op slot voor sommige groepen

De groei van de woningmarkt gaat niet overal goed. Hoewel het in Amsterdam inmiddels niet meer lastig is om een woning te verkopen, is het voor de middeninkomens bijzonder lastig een woning te kopen. Amsterdam is een magneet voor hoge inkomens. Dit zijn veelal tweeverdieners met ieder een inkomen boven de € 45.000 bruto per jaar. De huizenprijzen zijn schrikbarend gestegen in de meeste delen van Amsterdam. Dit maakt het voor de middeninkomens steeds lastiger een geschikte woning te vinden.

Er dreigt een tweedeling in Amsterdam te ontstaan waar goedkope woning beschikbaar zijn en dure woningen, maar niets hiertussen. Het aandeel van middeninkomens is in Amsterdam gedaald tot ongeveer 11% van de inwoners. Ter vergelijking: ongeveer 50% heeft een lager inkomen en bijna 40% een hoog inkomen.

Balans in woningmarkt soms zoek

De balans op de woningmarkt is door de explosieve groei soms zoek. In bijna het hele land groeit de woningmarkt, soms wel met 20% ten opzichte van het jaar hiervoor. Huizenprijzen stijgen in populaire regio’s. Hoewel dit in het grootste deel van het land vooral goed nieuws is, dreigt Amsterdam langzaam maar zeker een spiegelbeeld te worden van grote Europese steden als Londen en Parijs: extreem hoge huisprijzen of goedkope woningen, maar geen middenweg.

 

Aanpassen hypotheek vaak onnodig duur

Uit een rapport van de Consumentenbond is naar voren gekomen dat hypotheekverstrekkers klanten te vaak doorsturen naar een financieel adviseur, terwijl dit vaak helemaal niet nodig is. Het gaat hier om klanten die hun hypotheek willen aanpassen, bijvoorbeeld voor een extra storting of een aanpassing van het rentetarief. In veel gevallen is het niet direct nodig om dit met behulp van een adviseur te doen. Toch sturen veel hypotheekverstrekkers de consument wel naar een adviseur, die soms wel honderden euro’s in rekening brengt voor de geleverde dienst.

Opgedrongen adviseur – onnodig!

Er zijn erg veel aanpassingen waarbij een adviseur zeker geen vereiste is en de consument in principe prima zelf kan bepalen wat er moet gebeuren. Denk hierbij aan een aanpassing van de aflossingsvorm of een echtscheiding. Toch stuurt de hypotheekverstrekker de klant maar al te graag door naar een adviseur, zodat er extra verdiend kan worden. Dit zijn namelijk adviseurs die samenwerken met de hypotheekverstrekker.

Een kritiekpunt op het rapport is dat er ook wijzigingen zijn waarbij een adviseur wel aanbevolen is. Waar de grens ligt, is lastig te zeggen. Dit verschilt per geval en ook aan de hand van de kennis die de consument zelf heeft. Voor de consument is het het beste om bij een verwijzing eerst kritisch te bekijken of het nodig is om een hypotheekadviseur in de arm te nemen. Het kan hierbij uiteraard nodig zijn om eerst vooronderzoek te doen wat de aanpassing feitelijk inhoudt en of er genoeg wordt begrepen om de aanpassing zelf te kunnen afhandelen, zonder tussenkomst van een adviseur.

Weerwoord van hypotheekverstrekkers

Hypotheekverstrekkers zijn het niet eens met het rapport en wijzen erop dat zij gecontroleerd worden door de Autoriteit Financiële Markten, die er op toeziet dat hypotheekverstrekkers eerlijk te werk gaan en redelijke prijzen hanteren. Ondergetekende ziet voor beide ‘kampen’ voldoende argumenten. Het is goed om als consument kritisch te kijken naar het nut van een adviseur, maar bovendien niet te snel af te zien van een adviseur, omdat dit kan leiden tot fouten en hierdoor extra kosten en problemen.

 

Rol van het salaris bij een hypotheek

Ga je een huis kopen, dan moet je normaal gesproken ook een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is eigenlijk niets meer dan een lening met het specifieke doel hiermee een huis of ander kostbaar bezit aan te kopen. Het huis dat je aankoopt met behulp van de hypotheek dient als onderpand voor de kredietverstrekker, mocht je niet in staat zijn de hypotheek te kunnen aflossen. Om er zeker van te zijn dat je de hypotheek wel gewoon kunt aflossen, wordt de maximale hypotheek die je kunt afsluiten bepaalt op basis van je brutosalaris.

Het brutoloon en de hypotheek

De kredietverstrekker wil bij het aanvragen van een hypotheek altijd informatie ontvanger over het inkomen dat jij en je eventuele partner jaarlijks hebben. Een belangrijke factor voor de kredietverstrekker is hierbij dat dit inkomen vast is en betrouwbaar. In de praktijk betekent dit dat je normaal gesproken een vast contract van onbepaalde duur moet hebben om een hypotheek te kunnen afsluiten. Vanuit de bank gezien is er een te groot risico dat je het inkomen in de loop der jaren verliest als je een arbeidsovereenkomst van slechts één of twee jaar hebt.

Naast het feit of je een vaste arbeidsovereenkomst of niet hebt, kijkt de bank met name naar de hoogte van het brutosalaris. Op basis hiervan berekent de bank hoeveel je maandelijks zou kunnen aflossen en daarmee hoe groot de hypotheek maximaal kan zijn. Vanzelfsprekend kan je daarom een grotere hypotheek afsluiten wanneer je samen met een partner een huis koopt.

Waarom het brutosalaris en niet het nettosalaris?

De kredietverstrekker kijkt altijd puur naar het brutosalaris. Dat is op zich opvallend, omdat van het brutosalaris nog allerlei belastingen en premies worden afgetrokken voordat je tot een salaris komt dat je ook daadwerkelijk ontvangt op je rekening. Bovendien verschilt het per bedrijfssector hoeveel je overhoudt van het brutosalaris.

De reden dat er toch wordt gekeken naar het brutosalaris, is omdat het brutosalaris contractueel vastligt en het ook per maand en jaar kan verschillen hoeveel je netto overhoudt per maand. Het opgeven van het nettosalaris van bijvoorbeeld het voorgaande jaar is daarom minder betrouwbaar voor de bank. Betrouwbaarder is het brutosalaris dat vastligt in het contract. De bank kan hierbij altijd een globale schatting maken hoeveel de aanvrager maandelijks vrij te besteden heeft, onder meer door met een bruto netto calculator te berekenen hoeveel er ongeveer netto overblijft voor de aflossing.

Bepalen hoogte maximale hypotheek

Onder meer op basis van de bruto-nettoberekening van de bank wordt uiteindelijk bepaald hoe hoog de grootste af te sluiten hypotheek is. De bank heeft berekend dat bij deze maximale hypotheek de aanvrager in principe nog goed in staat moet zijn de maandelijkse aflossing voor de hypotheek te kunnen voldoen. Concreet betekent dit dat iemand met een modaal inkomen (zo’n € 35.500 bruto per jaar) een maximale hypotheek kan afsluiten tussen de € 150.000 en € 200.00, ook afhankelijk van de kredietverstrekker.

Financiële hulp nodig als ZZP’er? Check ook http://boekhouderzzp.com/

Hypotheek voor ZZP

Een hypotheek voor ZZP’ers

Steeds meer mensen gaan als ZZP’er aan de slag. Het zogenaamde flexibele werken wordt dan ook steeds aantrekkelijker. Dit betekent ook dat er meer mogelijkheden komen om ook als ZZP’er een hypotheek af te sluiten. Echter, het is wel verstandig om gebruik te maken van de dienstverlening van een boekhoudkantoor voordat je naar een hypotheekverstrekker gaat. Het boekhoudkantoor kan namelijk de jaarverslagen voor je opstellen, zodat je deze bij de hypotheekverstrekker kunt presenteren. Dit is een betere optie dan dat je met je eigen papierwinkel bij de hypotheekverstrekker verschijnt.

Een huis kopen als ZZP’er

Enkele jaren geleden was het nog niet mogelijk om als ZZP’er een woning te kopen. Het is immers zo dat er geen arbeidscontract kan worden overlegd en dat de inkomsten in de meeste gevallen zeer variabel zijn. Hypotheekverstrekkers willen zeker weten dat de hypotheek betaald kan worden, en bij een flexibel salaris is dit wat lastig in te schatten. Toch zijn er zeker mogelijkheden om als ZZP’er een hypotheek te krijgen om een huis te kopen. De NHG, Nationale Hypotheek Garantie, heeft voorwaarden gesteld. Zo moet je minimaal drie boekjaren zelfstandig zijn. Dit betekent dat je in staat moet zijn om over drie volledige kalenderjaren de jaarcijfers te presenteren. Deze jaarcijfers kun je door een boekhoudkantoor laten opstellen.

De boekhouder stelt de jaarverslagen op

Een boekhouder heeft de nodige ervaring om de jaarverslagen goed op te stellen. Een boekhoudkantoor kan je dan ook helpen bij het verkrijgen van een hypotheek. Deze kan de berekeningen maken, diverse factoren analyseren en vervolgens de jaarverslagen opmaken. Met deze jaarverslagen kun je een bezoek brengen aan de hypotheekverstrekker van jouw keuze. Hypotheekverstrekkers zien graag dat je de jaarcijfers hebt laten berekenen door een boekhoudkantoor. De jaarverslagen die door een boekhoudkantoor worden opgesteld zijn helder, overzichtelijk en betrouwbaar. Dit werkt altijd in je voordeel.

Hypotheek afsluiten: verschillende vormen

Wil je graag een hypotheek afsluiten in Soest? Er zijn verschillende soorten hypotheken die je kunt afsluiten. Maar wat voor verschillende hypotheekvormen heb je allemaal, en wat houden deze vormen precies in? Wij leggen het je uit.

Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheek afsluiten in Soest kan op verschillende manieren. Allereerst kun je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Dit is een hypotheek die je niet aflost, maar waar je alleen rente voor betaald. Een aflossingsvrije hypotheek biedt de laagste maandlasten en een maximale belastingaftrek. Je lost deze hypotheek uiteindelijk af door de verkoop van je woning of door betaling vanuit eigen middelen.

Spaarhypotheek

Je kunt ook een combinatie nemen van een hypotheek en een spaarverzekering, dit noem je een spaarhypotheek. Tijdens de looptijd los je dan niks af, waardoor de renteaftrek maximaal is. Met een deel van de spaarpremie bouw je dan een spaartegoed op dat aan het einde van de looptijd gebruikt wordt voor de aflossing van de hypotheek. Het andere deel van de premie is bedoeld voor de overlijdensrisicoverzekering. In geval van overlijden los je met dit deel de hypotheek af.

Levenhypotheek

Als laatste heb je ook nog een levenhypotheek. Deze heeft dezelfde kenmerken als een spaarhypotheek. Alleen is dit een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering. In de looptijd los je niks af, hierdoor is de renteaftrek maximaal. Met een deel van de premie bouw je vervolgens binnen je levensverzekering waarde op waarmee je aan het einde van de looptijd je hypotheek kunt aflossen. Het andere deel is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering.

Hypotheek voor uw eerste huis

Bent u van plan uw eerste huis te kopen, dan krijgt u te maken met veel informatie. Voordat u een bod plaatst, wilt u natuurlijk weten hoeveel u kunt lenen en welk type hypotheek het beste bij uw situatie past. Een hypotheekverstrekker kan uw financiële situatie in kaart brengen en adviseren bij de keuze voor een hypotheekvorm.

De juiste hypotheekvorm
Starters kunnen kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Welke hypotheekvorm het beste bij u past, hangt met name van uw persoonlijke situatie af.

Annuïteitenhypotheek
Bij een annuïteitenhypotheek zijn de maandelijkse lasten gedurende de hele aflossingsperiode even hoog. Dit biedt zekerheid en leidt niet tot onaangename verrassingen. Bij een annuïteitenhypotheek bestaan de lasten de eerste jaren met name uit hypotheekrente en in mindere mate uit aflossing. Gedurende de looptijd daalt het rentegedeelte en stijgt het aflossingsgedeelte, terwijl de maandelijkse lasten opgeteld gelijk blijven.

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek blijven de maandlasten niet gelijk, maar dalen deze maandelijks. De lineaire hypotheekvorm wordt gekenmerkt door een hoge rente aan het begin van de looptijd en een lage rente aan het einde van de looptijd. Het aflossingsbedrag is wel gelijk gedurende de gehele looptijd. De totale maandlasten zijn bij een lineaire hypotheek dus vrij hoog in het begin, maar laag aan het einde van de looptijd.

Bereken maximale hypotheek
De maximale hypotheek die afgesloten kan worden hangt af van uw inkomen en eventueel het inkomen van uw partner. Wanneer u en uw partner een modaal inkomen hebben, kan een hypotheek van maximaal zo’n € 300.000 worden afgesloten. De exacte berekening kan per situatie verschillen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot een bedrag van € 245.000. Wanneer u gedwongen moet verhuizen, maar bij de verkoop een restschuld overhoudt, wordt deze onder de NHG kwijtgescholden. Een verhuizing wordt als gedwongen gezien wanneer:

– uw partner is overleden

– u arbeidsongeschikt bent geworden

– gaat scheiden

Een voorwaarde is dat u aantoonbaar alles hebt gedaan aan een zo hoog mogelijke verkoopprijs van de woning. De verkoop moet altijd via een makelaar geschieden. De maandelijkse lasten van een hypotheek onder de NHG zijn iets hoger dan bij een hypotheek zonder NHG.

 

 

Eind 2014 meer hypotheken afgesloten

Hypotheken Data Netwerk heeft bekend gemaakt dat er in december 2014, twee keer zoveel hypotheken zijn afgesloten in vergelijking met december 2013. Dit aantal is verdeeld in nieuwe hypotheken en oversluit. De huizenmarkt is nog steeds niet wat het was vóór de crisis, dus hoe komt het dat er het dubbele aantal hypotheken zijn verkocht?

Belastingvrije schenkingen

Allereerst, was de maand december 2014 de laatste maand waarop het mogelijk was om belastingvrije schenkingen te maken. Sinds januari 2015 gelden hier namelijk zware belastingtarieven. Dus ook al heeft dit er deels toe geleid dat er twee keer zoveel hypotheken zijn verkocht, is het afwachten of de nieuwe belastingregel ertoe gaat leiden dat de groei van de hypotheekmarkt weer achteruit gaat.

Lage huisprijzen

Naast de laatste mogelijkheid om belastingvrije schenkingen te maken, zijn de lage huisprijzen ook de oorzaak voor het hoger aantal aan hypotheek verkopen. En aangezien de huizenmarkt langzaam maar zeker wel verbeterd, weten de huizenkopers dat de prijzen straks hoger zullen uitvallen. Dus nu inspringen, is wat de meeste zullen denken. Vooral de lage huisprijzen in combinatie met de scherpe hypotheekrentes, zorgen ervoor dat huizenkopers geen moment wachten. En geef ze eens ongelijk.

Afbeelding: telegraaf.nl

Afbeelding: telegraaf.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: hypotheken.blog.nl