19 oktober 2012 hypotheek 0Comment

Banken zijn zo zuinig geworden met het uitgeven van hypotheken, dat het lijkt alsof ze helemaal niks meer willen uitlenen. Dat stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. De bond legde onlangs 23 hypotheekaanbieders het geval voor van een werkloos geworden huiseigenaar. De man heeft moeite met het betalen van zijn hypotheeklasten en wil daarom verhuizen naar een goedkopere woning, die voor hem wel betaalbaar is.

Van de 23 hypotheekverstrekkers weigeren 13 mee te werken aan deze oplossing, die overigens ook in het belang van de bank zelf is. Tot de weigeraars behoren Delta Lloyd, ING en Rabobank-dochter Obvion. De andere tien geraadpleegde financiĆ«le dienstverleners, waaronder ABN Amro, Aegon, Rabobank en SNS Bank, geven aan er alleen ‘bij wijze van uitzondering’ over na te willen denken. De meeste banken geven als reden voor hun strenge opstelling dat het nieuwe inkomen van de werkloze man te laag is om aan de hypotheeknormen van de Autoriteit FinanciĆ«le Markten te voldoen.

Dat is een vreemde redenering, stelt de Consumentenbond. Het risico voor de bank zou immers ook dalen, wanneer de man er in slaagt zijn dure woning voor een goedkopere te verruilen.

Het onderzoek staat in de Geldgids van de Consumentenbond die vandaag verschijnt.