16 april 2012 hypotheek

In Nederland krijgen vrijwel alle mensen ermee te maken als een van de belangrijkste geldleningen voor de rest van hun leven. We hebben het hier natuurlijk over de hypotheek. Een hypotheek is een geldlening waarvan een registergoed, zoals een huis, een vliegtuig of een boot als onderpand dient. Voor de…

1 april 2012 hypotheek

Op het Internet zijn er talloze websites die u kunnen helpen met uw hypotheek berekenen. Deze websites bieden altijd houvast bij het maken van een inschatting hoeveel hypotheek u kunt nemen om uw droomhuis te kunnen kopen. Of u nu starter bent of al jaren in koopwoningen gewoond hebt, een…

8 maart 2012 hypotheek

Een groep van 22 vooraanstaande economen zegt in hun ‘zesstappenplan’ dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is. Als belangrijkste maatregel noemen ze de afbouw van de  hypotheekrenteaftrek. De economen wijzen erop dat „het huidige systeem van woningfinanciering” leidt tot overmatige hyptheekschuld van Nederlandse huishoudens. 80 procent van de bevolking denkt bovendien…

28 februari 2012 hypotheek

Als er iemand een duidelijk standpunt heeft omtrent de hypotheekrenteaftrek, dan is het Wilders wel. Ja toch? Nou nee. Wilders zwabbert wat af de laatste tijd en wijzigt z’n standpunt naargelang plaats, tijd en publiek, lijkt het wel. Alles is bespreekbaar In december twittert Wilders nog: “Dan maar verkiezingen.” Hij…

15 februari 2012 hypotheek

Wie in Katwijk wil gaan wonen, kan mogelijk gebruikmaken van een door de gemeente beschikbaar gestelde starterslening. De gemeente Katwijk wil namelijk 3,8 miljoen uitlenen aan starters die er een bestaande woning voor in de gemeente kopen. Dit moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De gemeenteraad moet nog wel…

5 februari 2012 hypotheek

Steeds meer studenten nemen een steeds hogere studielening op zich. En door allerlei nieuwe maatregelen van de overheid tegen langstudeerders en bij tweede studies, zal die trend niet snel keren. Maar ondanks de relatief vriendelijke voorwaarden rondom die studielening, staan er na de studie wel degelijk problemen op hen te…

24 januari 2012 hypotheek

Banken en verzekeraars willen geen hogere hypotheken verstrekken aan tweeverdieners met een modaal inkomen. Donner, Minister van Binnenlandse zaken van het vorige kabinet, had de plannen daarvoor goedgekeurd. Maar hypotheekverstrekkers zijn bang voor boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tweeverdieners met een relatief laag inkomen die een huis willen…

14 januari 2012 hypotheek

Stiekem wordt je hypotheek in 2012 een heel klein beetje duurder. Dat heeft niet te maken met je hypotheekrente, want als je in een rentevastperiode zit, verandert daar niks aan. Ook trouwens de hypotheekrenteaftrek niet, want daar blijft dit kabinet nog altijd vanaf. En toch wordt de belastingaftrek op je…

29 december 2011 hypotheek

In een artikel schrijft het Financieel Dagblad, dat klanten met een beleggingshypotheek of een groot aflossingsvrij deel in hun hypotheek, binnenkort een brief of telefoontje kunnen verwachten over een extra aflossing op hun hypotheek. Waarom gaan banken hun klanten hierover nu al actief benaderen? Niet alleen maar om hun hypotheekadviseurs…

7 december 2011 hypotheek

Per 1 januari gaan er een aantal wijzigingen van kracht op de Voorwaarden en Normen van de Nationale Hypotheekgarantie. Eén daarvan is een wijziging met betrekking tot de energiebesparende voorzieningen. Het bedrag dat, corresponderend met energiebesparende maatregelen, buiten de NHG-toetsing kan worden gelaten, wordt namelijk verhoogd. De verhoging van €6500…