8 mei 2014 hypotheek 0Comment

Er is een toename in het aantal erfenissen dat wordt geweigerd door de nabestaanden. Een onderzoek van Netwerk Notarissen, bestaande uit een samenwerking van 160 notariskantoren, wijst uit dat er in 2013 22% meer erfenissen werden geweigerd en 38% meer beneficiaire aanvaardingen waren dan in 2012. Dit laatste houdt in dat de nabestaande niet aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele schulden van de overledene. De schulden worden dan verrekend met de overgebleven bezitten, waar ook dierbare spullen onder kunnen vallen. Een dergelijke aanvaarding is niet zonder kosten, vanwege de noodzaak om de schulden en bezittingen in kaart te brengen.

Netwerk Notarissen stelt dat deze trend te wijten is aan de crisis. De hypotheekschuld is bij 1,4 woningen hoger dan de waarde van de woning. Het is lastig voor erfgenamen om zo’n huis te verkopen en vaak blijft er nog een hoge restschuld achter. Het blijkt ook dat erfgenamen vaak geen weet hebben van de financiële situatie van overleden familieleden. Een op de drie Nederlanders onderhoudt namelijk nauwelijks contact met een deel van de familie. Vereniging Eigen Huis adviseert om zich te laten informeren door een notaris en een erfenis niet aan te nemen zonder inzicht in alle kosten.