21 oktober 2011 hypotheek 0Comment

De betalingen die je als consument doet op je hypotheek worden direct van invloed op je leencapaciteit bij banken. Dit betekent dat hoge hypotheeklasten extra gaan drukken op de financiƫle bestedingsruimte. In het verleden was dit in mindere mate het geval; het bepalen van voldoende draagkracht was veel meer eigen verantwoordelijkheid van de consument. De wijziging is een gevolg van de nieuwe gedragscode consumptief krediet, die de Nederlandse banken samen opstelden.

Nieuw in de gedragscode is het volgende uitgangspunt: “Wanneer een consument een hypothecair krediet heeft, zal de woonlast die hieruit voortvloeit worden gebruikt voor het berekenen van de leencapaciteit voor het consumptief krediet”. Behalve de lasten door de hypotheek, zullen ook de extra lasten die voortvloeien uit het krediet worden meegenomen in de berekening.

De gedragscode wordt op 1 januari 2012 van kracht en is van toepassing op kredieten boven de 1.000 en onder de 75.000 euro, naast de hypotheek. Kredietbemiddelaars worden verplicht de nieuwe gedragscode na te leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam verificatie *